Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 7. szám · / · FIGYELŐ

Török Sophie: Téli Sport
Hunyady Sándor könyve

A Téli sport rövid kis novella, s a tulajdonképpeni könyvet a hozzáfűzött Családi Album című írás adja ki. A sorrend megfordított, előbb kellene olvasni a Családi Album önéletrajz hangulatú vallomásait, s mikor már megismerkedtünk evvel a kedves, szelid és rokonszenves emberrel, s megtudtuk, miért, miáltal, s hogyan vált olyanná, amilyennek ismerjük, ezután mintegy illusztrációként érdekelt volna kisregénye.

A két írás közül a Családi Album a jelentékenyebb s eredetibb, nehezebb probléma is; az önéletrajz-írók között kevésnek sikerült magánéletének kényes és intim titkairól annyi őszinteséggel, mérséklettel s az ízlés határának oly biztos ismeretével vallani, mint Hunyady Sándornak. Holott itt nemcsak magáról van szó, nemcsak saját életéről, a jóízlést különös komplikáltsággal próbáratevő helyzetben szüleiről is portrét ad az író, Hunyady Margitról, s Bródy Sándorról. E könyv legszebb lapjai, ahol e tehetséges, szerencsétlen és tisztalelkű asszony alakját rajzolja meg az élesszemű és meghatott gyermeki szeretet. A távolságon át majdnem képszerű már ez az alak, mégis egészen reális, mosolyát, hangját, kézmozdulatát nem rajzolta el a megszépítő messzeség. S az a portré, amit Bródy Sándorról ad Hunyady, a legjobb, mely eddig a halott íróról készült, Hunyadynak ehhez az arcképhez egész szerencsésen megvolt a kellő közelsége, s a kellő távolsága is. Apja volt, barátja volt, ideálja s jóakarója, - és idegen is volt, ellenség is, más család, más fajta, más vallás, regényíró se tudta volna két ember viszonyát jobban összekúszálni, s elkomplikálni. De éppen e rapszódikusan változó közelség-távolság árán tudta Hunyady ilyen emberivé, hibákkal, erényekkel lélegzővé tenni Bródy alakját. A jómemóriájú s buzgó kortársak jóvoltából Bródy élete, mint Adyé is, csak kellemetlen pózaiban, s modorosságaiban maradna meg az utókorra, pedig az üres pózok a mozgató lélek egész ismerete nélkül oly értelmetlenek, mint ablakból nézett néma táncolók ugrándozása.

Jólsikerült írás a Téli sport is, talán legjobb novellája Hunyadynak. Friss, csípős, ünnepies napok a Tátrában, mondain igényű hotelben, egy szinte szolgai sorba szorult tennisztréner, s egy szegény, nehéz garasokból tüdejét foltozó kis pesti hivatalnoklány szerelmének története. A kezdet édes, kalandos és vídám, s úgy sötétedik el, oly kínzóan s üresen, mint a bealkonyuló ünnepesték.