Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 6. szám · / · FIGYELŐ · / · KÉPZŐMŰVÉSZET · / · Farkas Zoltán

Farkas Zoltán
MAJOVSZKY PÁL GYÜJTEMÉNYE

A Szépművészeti Múzeum nagyszerű ajándékkal gazdagodott, amikor Majovszky Pál rajzgyüjteményét átvette.

A XIX. század francia művészetének történetét eddig csak egy kis terem képviselte ott, néhány, bár kitűnő festménnyel, mert a franciákat a múzeum elkésve kezdte gyűjteni, olyan időben, amidőn már az egész világ versenyzett festményeikért. Évtizedeken át nem ismerték fel nálunk a francia festészet XIX. századának döntő jelentőségét, rossz német akadémikus képeket, vagy a nemzetközi tárlatok divatos festményeit vásárolták. E század elején kezdték magyar gyüjtők a hiányt pótolni, kialakult a Herzog-, a Hatvany-, s Kohner-gyüjtemény. A tizes évek elején határozta el magát Majovszky Pál, hogy rajzokból próbálja meg összeállítani a XIX. század legnagyobb művészetének történetét. A háború miatt azonban sajnos csak pár évig gyüjthetett. Kezdettől fogva azzal a szándékkal, hogy kollekcióját a nemzetnek fogja ajándékozni.

Gyüjteménye, mely 239 lapból áll, több mint száz francia lapot tartalmaz. Közöttük egy csomót, mely egészen elsőrangú jelentőségű. Ezért szinte lenyűgöző hatása van a szemlélőre, aki aligha felejti el Delacroi, Daumier, Millet, Manet, Rodin, Renoir, Cézanne, van Gogh, Gauguin csodaszép rajzait, aquarelljeit.

A gyüjtemény angol, északi, német és magyar anyagot is tartalmaz. Ekképpen igen érdekes összehasonlításokra ád alkalmat. Különösen magyar szempontból és Rippl Rónai művészete révén. Világosan utal a németek másodrangú szerepére, de jól kidomborítja a mi művészetünk igen magas színvonalát.

De rámutat az ajándékozónak fejlett ízlésére, magas művészi kultúrájára is: ideálisan jó ízlésű gyüjtővel ismertet meg.