Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 6. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

T. s.

Tamás István: Háry János újabb kalandjai. (Cserépfalvi kiadás.) Az ifjúságnak és gyermekeknek szánt könyvek meglehetősen sívár felvonulásában ritkán akad olyan könyv, mely már első oldalaival el ne árulná, hogy kiadói ötletből s nem írói invencióból született. Az író leereszkedik a gyermekhez, kényszerből, mert a felnőtteknek tervezett mondanivaló számára nem akadt hallgatója. Pedig az ifjúsági irodalomhoz is komoly hivatottság kell, a gyermeket nehezebb becsapni mint a felnőtteket, hiába az édes gügyögés és erőltetett humor, a gyermek csalhatatlanul átveszi az író unalmát s maga is unatkozik. Háry János újabb kalandjai nem unalmas könyv. Hol prózában, hol formás versekben elbeszélt mulatságos történet, könnyed, ötletes és szellemes, egészen őszinte és elragadó humorral. Ez a humor kedves egyszerűségével s belső naivitásával könnyedén találja meg az utat a gyermek szívéhez. Ebben kitűnő segítőtársuk e történetnek a könyv illusztrációi. Enyvvári Herbert fantasztikus színes rajzai realizálni tudják a gyermek legcsapongóbb képzeletét, a kiapadhatatlan humor, s az ötletek gazdag áradása e rajzokban igazi gyönyörűség.

Gróf Corti Egon Caesar: Erzsébet. (Révai kiadás.) A magyarok legendás királynéjáról még gyakran hallottunk gyermekkorunkban, különös életét nyilvánosság előtt is sokat tárgyalták már rajongói és ellenségei egyaránt. Gróf Corti könyve ismeretlen levelek s naplók alapján tárja föl újra ezt az izgalmas és tragikus életet az elfogulatlanság és objektivitás becsületes igényével, de ha érinti is hősnőjének hibáit s tévedéseit, a könyvet mégis a rajongás melege fűti át. E rajongás nem meglepő, Erzsébet korának legérdekesebb, legvonzóbb asszonya lett volna akkor is, ha nem császári korona nehéz pompája díszíti. Nemes egyszerűség, zavaros zsenialitás, nagylelkű lendület és kicsinyes szeszély mind egyforma erővel éltek benne, ha magánember lett volna, s nem intrikák s bámészkodások beteg üldözöttje, csodálatos egyénisége talán a művészetben tudott volna kiteljesedni. E könyv adatról adatra fejleszti föl életét a gyermekkor idilli szépségéből egészen a depresszióktól űzött exaltáltságig, mennyi tündéri fény, álomszerű lehetőség, s mennyi küzdelem, csalódás és fájdalom ebben az életben! Két ország első asszonya, első s a legszerencsétlenebb. Érdekes olvasmány e könyv, egy komplikált s különös lélek különös és komplikált helyzetben, már magában is izgató és tragikus távlatokat nyit. Sok érdekes és szép fénykép kíséri az élettörténetet, az édes gyermek Erzsébettől a gyönyörű királynő Erzsébetig, s egy arckép, egy szenvedő és bűvölő boszorkány varázsos tekintetével.