Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 6. szám

CSANÁDY GYÖRGY: REGGEL A HARGITA FELETT

Kel fel a nap a Hargita mögül
Ragyogózöld rózsabogár az ég
Sem hegy, sem völgy nincsen formálva még
Csak a neved kivágva nyersen, mélyen
Egy ékesszép székely kapun Uram,
Ki ott trónolsz a Hargita felett
S kiosztod most a nap parancsait:
- Virágok, fák, erdők ébredjetek!
Madarak megszólaljatok
Patakok megcserdüljetek
Kútgémek ágaskodjatok
Tehenek elbődüljetek
Édes tejek csorduljatok
S a hévvel, fénnyel ömlő nap elé
Ti székelyek
Szivemből fogant, váltig-gyermekek
Lakodalmas zászlókkal, énekszóval
Kacagva, friss kedvvel induljatok,
Mert mosolyogni akarok!