Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 5. szám

A Nyugat hírei

Előfizetési felhívás Illyés Gyula új verseinek május havában megjelenő gyűjteményére. A 120 oldalas kötet előfizetési ára 2 pengő, amatőr kiadásban 5 pengő, mely az átvételkor fizetendő. Előjegyzéseket elfogad a Nyugat kiadóhivatala.