Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 5. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Tersánszky J. Jenő

Lóránth László: A gépmadár dala. Versek. Ez a verseskötet az értékmegállapításnak kétféle fajtáját állja legjobban. Először azt, amelynek fontos: az eredetiség! Nem azt értem ez alatt hogy túlságosan sikerül a költőnek, mikor készakartan eredetieskedik egy-egy versében, formát, vagy hangot illetőleg. Hanem egyáltalán valami önkéntelen saját-látás, saját stílus reprezentál bizonyos értéket ebben a verseskönyvben, - ami mellett pongyolaságokat is szívesen elnézünk. Másik értéke ezeknek a verseknek, hogy eleven, teljes kapcsolatot tartanak eszmeiségükkel, az élettel, a mával, a köznapian valóval. Itt a szándékoltság sem illuziózavaró. A prológus naivan hangoztatja annak kényszerűségét és jogát, hogy a mai költő, az inter arma silent musae fordított példájára igenis öltse föl azt a hangot, amellyel bármi megalkuvás árán, de szerve marad az eleven halk szépségek iránt érzéketlen életnek. Ez a kötetnyi vers mindenesetre ígéret további, becsesebb fejlődésre.