Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 4. szám

A Nyugat hírei

Babits Mihálynak a Nyugat ankétját lezáró hozzászólását («Mit tegyen az író a háborúval szemben?»), mely a felvetett kérdést minden oldaláról megvilágító, összefoglaló tanulmánnyá szélesült, a Nyugat egyik tavaszi számában fogjuk közölni.

Kárpáti Aurél: «A menekülő lélek» c. essay-kötete (színház, dráma, cirkusz, film, irodalom) a Vajda János Társaság kiadásában megjelent. Ára 2 pengő 50 fillér. Kapható a Nyugat kiadóhivatalában.