Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 4. szám

ÁRKÁDIA

Amikor a végtelen nagyság aránylag igen kis helyen elfér:

«Elsősorban is a mi turáni jogunk és szent kötelességünk, hogy akkora világnagyságot többé ne tartsunk véka alatt...»

(Koszorú, Pekár Gyula előszava az Attilához)

Egy cikk közepén:

«Herczeg Ferenc ünneplése... országos nagy esemény lett... a székesfőváros Kazinczy-érembizottsága egyhangúan neki ítélte az első Kazinczy-érmet.»

A cikk végén:

«Pintér Jenőt, Társaságunk rendes tagját, aki... a székesfőváros újonnan alapított Kazinczy-érmének bírálóbizottsága is odaítélte neki az irodalomtörténeti érmet. Első ténye volt ez, Pintér az első jutalmazottja».

(Koszorú: Kitüntetés, elismerés)

A hét főbűn közül a nyolcadik:

«Dr. Németh László neve nem ismeretlen az újabb magyar irodalomban... Hogy hol kezdte irodalmi munkásságát, arra misem jellemzőbb, mint az, hogy nemrégiben Baumgarten-díjjal is kitüntették.»

(Koszorú: Halló Rádió Budapest című cikk)

Hol van a legtöbb patkány?:

«Reggelig tényleg sok patkány volt. Ennyi csak az eltitkolt szegény emberi sorsok bús ezeregy meséjében lehet.»

(Társadalmunk, Sértő Kálmán naplója)

Szép állat az asszonyi állat, szép és veszedelmes:

«Az utcán utánam néztek ezek a Rózsa Sándor szemeinél veszedelmesebb szemű pesti nők».

(Ugyancsak Sértő Kálmán naplója)

Ugyan hogy csinálta ezt Savonarola?:

«Fra Girolamo (Savonarola) szünetet tartott, pillantását és kitárt karjait körülhordozta a Dóm sötét és óriási terében, balról kezdte, amerre felé balkeze tárva volt az arrafelé nyíló kereszthajóban tolongókon, azután azokra nézett, akik a kupola alatt s a bronzkapuig nyíló főhajóban szorongtak, azután belenézett az ugyanígy megtelt másik kereszthajóba amely felé jobbkeze mutatott lebegve.»

(Ijjas Antal, Mirandola fordulása, regény, Nemzeti Újság)

Milyen kunsztstükköt tudott még Savonarola csinálni a kezével?

«Ekkor a barát (Savonarola) újra szétterjesztette tenyereit és ismét mintegy levegőbe feszítve függött a tömeg feje felett, két ökle a harag és a veszély csészéjeként meredve mozdulatlanúl a Mediciek sorsa fölé.»

(Ugyanaz az író, ugyanaz a mű)

Mit tudott még a kéz, sőt mit tudtak a patakok?:

«S ekkor a széttárt tenyerekből újra megeredtek a harag patakjai és végigostorozták valamennyit.»

(Ugyanaz az író, ugyanaz a mű)

Ahol a fajfentartást az ökör végzi;

«Megvédik a kihalástól a monrus-ökröket» (monrus? talán: mosusz?), «A dán Természettörténelmi Társaság legutóbbi űlésén Mikkelsen Ejnar újra felhívta a világ figyelmét arra, hogy a monrus(?)-ökröket a kipusztulás veszedelme fenyegeti.» «Javaslatot terjesztett be, hogy Grönland keleti partját a monrusökrök számára abszolút védett helynek jelentsék ki s tiltsák meg a borjúk fogását és kivitelét.»

És mi történjék a bikákkal s a tehenekkel?

(Magyarság, ismeretterjesztő hír)

Ne keresd hát a pálmafák dagályát, Hol bus nadir kéjjel sóhajtva száll, Keresd oázban Mohammed szakállát! Íme:

«Nálunk hiányzik a hirdető munkás (hirdető munkás-író) kollektív vállaló szerepe, hiányzik a forradalmi öntudat, mert hiányzik az a nagy élmény, ami már nem individualisztikus döbbenet, de atmoszférikus kollektiv élmény kivédhetetlen, tagadhatatlan, mint a levegő, melyet csak életre-halálra lehet vállalni és mely ép azért konzekvenciális fészűltségű, tehát: meggyőző meggyőződés, dokumentumerejű, törvényerejű Meggyőződés és nem tendencia, hogy a tagadók másik vádját is elintézzük.»