Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 4. szám · / · KÜLFÖLD

H. A.: Az okkultizmus mint pozitív tudomány

René Johannet, a kiváló katolikus szociológus Les récents progres de la métapsychique cimen feldolgozza az okkult tudományok mai állását. Az első okkult tudományokkal foglalkozó társaság a Society for psychical research 1882-ben alakult és ma is fennáll, tagjai között olyan nevek szerepelnek, mint William James, Henry Bergson, Sir William Lodge és Gilbert Murray. Franciaországban az okkult jelenségekkel néhány év óta hivatalos egyetemi intézetben foglalkoznak. A kutatások módszere szigorúan pozitivista; feladatául azt tűzte ki, hogy a multból és jelenből minél több olyan hiteles tényt gyüjtsenek össze, amely a természettudomány módszereivel nem magyarázható meg. Ilyen töméntelen van. Catalogne-ban, Arles-sur Techben ma is sokan látogatják a Szentek Sírját. Ez teljesen zárt, üres középkori szarkofág, amely megfoghatatlan módon vizet termel, rövid idő alatt annyit, hogy a szarkofág színültig megtelik. A szarkofág vizét elemezték; a jelenségre nem találtak magyarázatot. A kutatásokból egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az emberi személyiség fizikailag is sokkal hatalmasabb, mintsem a test puszta tanulmányozásából gondolhatnók. Csodálatos teljesítményekre nemcsak szentek képesek. Egy Richardson nevű angol 1680 körül izzó szenet rágva járta be Európát. Osztrigát tudott sütni a nyelvén. A Journal des Savants elmondja, hogy mikor Richardson olvasztott üveg, kén és viasz keverékét lenyelte, ez a keverék olyan zajt ütött a torkában, mint az izzó vas, ha vízbe mártják. Az ilyen tények csoportosítása, minél teljesebb összeírása, tanuvallomások összeállítása a metapsychika egyik alapfeladata. 1587-ben «egy lány évek óta nem ivott, nem evett és nem könnyebbült meg». Richet doktor 1587 és 1879 között huszonnégy hiteles esetet állított össze olyan egyénekről, akik több éven át semmi táplálékot nem vettek magukhoz. Az asztrológiát is tisztán statisztikai alapon művelik, annak a megállapítására, hogy a horoszkópok beteljesülésének mekkora az átlagos valószínűsége. A médiumokkal folyó kísérletekben rengeteg szélhámosságot lepleztek le. De sok kísérlet kétségtelenül hiteles. Johannet beszámol egy sereg kísérletről, amelyekből kitűnik, hogy az okkultizmus tudománya még a kezdet kezdetén áll. De tanulmányából megragadóan bontakozik ki a tudomány egyelőre még félszeg és tapogatózó erőfeszítése, hogy hatalmába kerítsen egy ma még csaknem teljesen hozzáférhetetlen, ismeretlen erőt. (Revue de Paris, március 15.)