Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 4. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Erdőházi Hugó

Szalatnai Rezső: Jegyzetek a Cseh- Szlovák-Magyar szellemi együttműködésről. A szlovenszkói Magyar Figyelő kiadásában jelent meg ez az irodalmi füzet. Szalatnai az új kisebbségi generáció egyik legkultúráltabb, legérzékenyebb képviselője, aki a kisebbségi kultúrélet útján a legreálisabb és helyzetfelismerőbb munkát végzi. A Dunamedence kultúrproblémáin keresztül akarja a békés termékeny nemzetiségi munkát megvalósítani. Rövid, de tudományos történetét adja a kisebbségi magyar élet érintkezéseinek a véle szomszédos cseh és szlovák kultúrákkal. A tudományossága azonban mindenütt literális és lírai hittel lelkesítő. Szalatnai nagyon jól ismeri a szlovák és cseh irodalmat. Sokat fordít magyarra és viszont ezekből az irodalmakból. Stílusa külön élmény, érdekes, egyszerű, mégis elüt a megszokott esszéstílustól: élménystílus.

Vozári Dezső: Szebb a sziréna. (Versek.) Szebb a sziréna: szebb a város, az aszfalt, a kávéházak, a központi fűtés, a luxushotelek, a kaviár szebb, mint a mező, a föld. Ez Vozári költői vallomása. Deklasszált harmincas generációjának egyik csoportját képviseli ő. Súlyosabbak a Vozári versek, mint a chansonok, mégis könnyed, elszálló, kellemes hangulatuk. Vozári a kellemes versek költője s mint az udvari bohóc, álarc alá rejti a sok, mély emberi szomorúságot, s könnyed, dekadens hangon fáj neki, hogy deklasszált, hogy nem takarja álmát az előkelő szálloda központi fűtése, hogy nem ehetik mindig sült kappant. Mint az udvari bohóc, néha megdöbbentő és felrázó igazságokat mond, akkor is, ha szavakkal, színekkel játszik. Vozári a nagyváros érdekes típusa, ő az a költő, aki ismeri az életet, amelyben benne él, tehát bent a körben nem látja önmagát meg. Önmagát, mely többre, sokkalta többre képes hangulatoknál és emberhez nem méltó fájdalmaknál. Szerelmi verseiben valami szépséges mámoros megszállottság van. Ezek a versek különös alázatot támasztanak fel a nővel szemben, ez a férfi alázata a csókért és a férfi büszkesége a saját csókjával. A magyar irodalomban Heltai képviselte egyszer ezt a költői irányt. Vozári Dezsőnek nagy és igazi emberi élményeket kívánunk, hogy ne csak a maga költője legyen, hanem mindnyájunké. A pozsonyi Masaryk Akadémia irodalmi nagydíjával tüntette ki Vozári verseskönyvét. Ezzel egy igen tehetséges költő felfelé ívelő pályáját fémjelezte.