Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 1. szám · / · KÜLFÖLD

Az írás technikája

egyre nagyobb szerepet játszik az irodalmi folyóiratokban. Egyre inkább tért hódít az a felfogás, hogy «ha közlésre méltó élményekre nem is lehet megtanítani az írókat, arra meg lehet őket tanítani, hogy közöljék az élményeiket, (Desmond MacCarthy: Life and Letters, nov.) Ugyanez a folyóirat közli Veruon Lee tanulmányát: The Handling of Words, amely huszonnégy oldalon elemzi stiláris szempontból Walter Pater egyik negyvensoros szakaszát. Ha igaz, hogy a stílus maga az ember, akkor egy író stílustörvényeinek a meghatározása minden biográfiánál közelebb hoz bennünket az író lényegéhez. Veruon Lee már évekkel ezelőtt ugyanezen a címen könyvet adott ki, amelyben De Quincey, Landor, Carlyle, Meredith és Henry James szintaxisát és szóhasználatát vizsgálta. Most megjelent tanulmánya mondatról mondatra, sőt a mondatokon belül szavankint vizsgálja Pater szövegét, elemzése ötletes, bár nem látszik mindig meggyőzőnek. Ehhez hasonló törekvés nyilatkozik meg valamivel selejtesebb változatban Lurij Oljescha: Notizen eines Schriftstellers című cikkében (Neue Deutsche Blätter, nov.), amely többek közt a népszerű és népszerűtlen metaforákkal foglalkozik. Sikere csak olyan metaforának van, amely magától az olvasótól is származhatna.