Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 1. szám · / · FIGYELŐ

Halász Gábor: KISEBB BIRÁLATOK

Kozocsa Sándor: Az 1933-ik év irodalomtörténeti munkássága. (Irodalomtörténeti füzetek. 53. sz.) Kozocsa Sándor gondos összeállításában évről-évre napvilágot lát a hírlapokban és folyóiratokban elszórt magyar irodalmi vonatkozású cikkek, valamint önálló munkák összegezése. Tanulságos és érdekes, mint minden statisztika vagy bibliográfia; hiszen a felsorolt címekből jellemzőbben rajzolódik ki az irodalmi köztudat képe, mint nem egy kritikából. Látjuk a jubileum felverte méltánylást Herczeg Ferencről, az évfordulón visszaemlékezést Gárdonyi Gézáról és az alkalomnélküli, csökkenni nem akaró nyugtalanságot, amelyet Ady vagy Arany alakja vált ki a lelkekből. Jó jel, hogy Széchenyi egyre elevenebb és mindig újból érthetetlen a viszonylagos csend Vörösmarty körül; a tizennyolcadik század még mindig csak a szakembereké. A Nyugat nemzedéke őrzi népszerűségét, a fiatalok is bőven megtalálják méltatóikat. Egészében megnyugtató a sok cikk; nem szabad csupán arra gondolni, mennyi jutott el belőlük a nagyközönséghez. Sajnos, a bibliográfia szavaknélküli tanulsága is az, hogy nálunk az irodalom inkább tudomány, mint élet.