Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 1. szám · / · CS. SZABÓ LÁSZLÓ: HÉT NAP PÁRIZSBAN

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: HÉT NAP PÁRIZSBAN
Úti kalauz felnőttek részére
ELSŐ DÉLUTÁN

Rivoli utca, Vendôme tér.

A bebalzsamozott műemlékek után kóstoljuk meg az eleven várost. Délután átmegyünk a jobbparti Rivoli utcába. Ehhez már illik a név! Északi oldalán, a Louvre sötét faláról ólomcsizmás marsallok pillantanak le, árkádos déli oldala azokra a felső-olasz városokra emlékeztet, ahol Bonaparte tábornok a fiatalkori győzelmek idején megfordult. Ő vágatta ezt utcát s nyilván ezen akart volna felvonulni Moszkvából jövet is! A sors iróniája, hogy azóta békésen megszállta legnagyobb ellensége, az angol; a boltokban angolul beszélnek, a boulevard-ról bemerészkedő kerítők angolul szisszentik el a titkos címet s az átránduló londoni szerelmesek a Rivoli-utcában teáznak. (A fiú a cambridgei regatta, a lány az Udvarnál előírt magasnyakú ruhák miatt olyan szomorú.) A két szerelmes nép, egymás majmolói s egymás megvetői Napoleon utcájában engesztelik ki a hosszú háborúkat. A német-francia gyűlölet terméketlen, németek s franciák még a közös anyaföldön, Svájcban sem tanulnak sokat egymástól. Eldöntetlen területi örökségért, töredék népekért folyik a harc, a két szárazföldi szomszéd viszonya ma se különb a barbár frankokénál. De a francia a tenger felé egyszeriben kicserélődik: a két tengeri szomszéd, az angolok s franciák elegáns szellemi vetélytársak, akik minduntalan megismétlik a Fontenoy-i csata eszeveszett gavallér gesztusát: angol urak, ti lőttök először! És nem a személyes hajlamra, hanem az ősi szomszédviszonyra jellemző, hogy egy angol író gyerekkorában az azincourti és waterlooi francia vereségről hallván, visszavágta, hogy Bouvines-nál és Fontenoy-nál meg a franciák győztek.