Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 1. szám

NAGY MÉDA: MÁR EGY MOSOLYOM SEM...

Te tudod, ha bántsz, abból gyöngyszemek fakadnak!
Testem eleven húsában homokszemét a fájdalomnak
azért ékeled, hogy ékszerként diszitsem a házad.
S mig vendégeidnek büszke örömmel mutatod
a gazdag aratású asztalodon asszonyod igazgyöngyeit,
elfelejted, hogy minden verssé fagyott könnyemmel
kevesebb lesz a hozzád való szerelmem.
De majd, ha egyszer a bánataimból harácsolt kincseket megelégeled
és a szeleknek szórt könnyeim helyett arcom derűjét akarod,
ne csodálkozz, ha kővé vált gyöngyként elgurulnak lábaid előtt
és nem ér el a szivemtől a szivedig már egy mosolyom sem.