Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 23-24. szám

A NYUGAT HÍREI

Marconnay Tibor 72 új verse «Az Ember Ellen» címen megjelent. Megrendelhető a Nyugat kiadóhivatalában. Ára 2.50 P.