Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 23-24. szám

REICHARD PIROSKA: VEZEKLÉS

Azt mondja: «szeretet»
s szájából dül a gyülölet mérges párája.
Azt mondja: «építek»
s öklében orvul bombát szorongat.
Azt mondja: «jövő»
s véreres szemmel gyilkot köszörül
születendő kisdedeknek.

Titkot mondok nektek,
iszonyú, iszonyú sejtést:
ez itt a pokol,
egy távol világnak túlvilága;
s belőlünk már emléke is kiveszett
ama csillag-életnek,
melynek pokla vagyunk.

Mi szörnyüséget mivelhettek ottan,
akik tompa tébolyban
s tomboló tébolyban
vezekelnek itten alant?

S milyen szörnyünél szörnyűbb a bűnünk
nekünk, keveseknek,
akik ájult kézzel és látó szemmel
égünk közöttük e pokol fenekén.

HALÁSZ GÁBOR: MAGYAR HUMANISTÁK [*]

 

[*] Magyar költő magyarul. Janus Pannonius. Berczeli A. Károly fordításai.
Magyar reneszánszírók. Kardos Tibor antológiája. (Magyar Irodalmi Ritkaságok 29.)
Kardos Tibor: A virtuális Magyarország.

 

A költő

A tudós

A prédikátor