Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 23-24. szám

ILLYÉS GYULA: RIGÓMEZŐ

Az egyik Hetyey börtönben ül.
A másik az a vasuthoz került.
A lány, ki a vén ablakok mögött
gőgjében nekünk vissza sem köszönt,
csak olvasott s hizott szegény feje,
most egy lezüllött korcsmáros neje
A legkisebbik fiu Pesten itt
föl-fölkeresi ismerőseit.
Mikor hazulról eleget beszélt
s kezefejével törli szemét,
ki husz, ki ötven fillért nyujt neki.
Előnevét, mely felső-hettyei,
sárczeczei és rigómezei,
egyre hangosabban emlegeti.