Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 22.szám

A NYUGAT HÍREI

Marconnay Tibor: Az ember ellen című verseskötete megjelent. Ára 2.50 pengő, díszkötésben 5 pengő. Megrendelhető az Első Kecskeméti Hirlapkiadó és Nyomda Rt.-nál.

Lóránth Lászlónak november hó folyamán jelenik meg A Gépmadár Dala című könyve. A könyv ára 3 pengő. Előjegyezhető a Nyugat kiadóhivatalában.