Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 22.szám · / · FIGYELŐ · / · Kisebb bírálatok

Molnár Ákos: Kisebb bírálatok

Farkas Aladár: Szimulánsok. (Regény.) Erdélyt jártamban bukkantam rá e kitünő könyvre, mely a «Brassói Lapok» ajándékaként jelent meg. A regény a háborús borzalmak idáig fel nem dolgozott részletét tárja az olvasó elé, a szimulánsok idegtépő vergődéseit. Akik megszöknek az olasz front poklából, hogy néhány heti pihenőt harcoljanak ki maguknak a Hinterland egyik kórházában, hol civilmódra, éjszaka háborítatlanul alhat az ember, a nappalt ébren töltheti, halálfélelem nélkül élvezve a rendszeres étkezéseket. De kevesen jutnak el idáig. A frontmögötti orvosok ezer csapdával várják a hallomásból és orvosi könyvekből jól felkészült «betegeket», akik életükkel játszva - mert haditörvényszék várja a leleplezett szimulánst - küzdenek az olasznál is veszedelmesebb ellenséggel. A könyvecske egyszerű, póztalan írás. Lehet, hogy soha nem ismétlődő fellobbanása valakinek, akit egy nagy élmény rövid időre íróvá avatott, de lehet, hogy csendben munkálkodó igazi író szava. Néhány bravuros elhallgatása, néhány tűéles szava, megvilágító jelzője és minden nagyképűségtől mentes előadása az utóbbira vall.