Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 22.szám · / · FIGYELŐ · / · Kisebb bírálatok

Halász Gábor: Kisebb bírálatok

Petrolay Margit és Trencsényi W. Imre: Az ezüstpagoda. Tündérmesék az ezüstpagodáról és az árnyékok fekete palotájáról; finom költői világukkal megcáfolják a tételt, hogy a mai gyereknek csak korszerű történetet lehet elébeadni. Mi felnőttek szeretjük a gyengéinket pedagógiai elvekké megtenni, autó, repülőgép, rádió okozta izgalmunkat felfedezni a legzsengébb lélekben is. Pedig a gyermeki képzelet még mindig a távoli csodákra kíváncsi, őrizve a költészetet, amit a korunkkal lépést tartó költők elvesztegetnek. A valóság csak ürügy számára az elrugaszkodásra, mint a művésznél, a környezet ízét az adja meg, ami hiányzik belőle; lehet a Margithid, csak kis tündérke szaladjon át rajta. A mesék és Róna Emmy stílusos rajzai tudatosan szolgálják ezt az elvonatkozást. Gyerekes örömmel olvastam el valamennyit; remélem a gyerekek is komolyan veszik.

Goriupp Alisz: A Magyar Nemzeti Múzeum Hirlaposztálya Fennállásának Első Félszázadában, 1884-1934. Ötvenéves a Nemzeti Múzeum hirlapkönyvtára. Megszervezője id. Szinnyeí József volt, aki minden magyar író életének számontartása mellett ráért még erre a munkára is. Nyolcezerhétszáz kötettel kezdődött a gyüjtés, ma csaknem 60.000 kötet áll a közönség rendelkezésére, bennük a magyar sajtó dicsőséges múltja, levetve aktualitásjellegét, történeti forrásként a mai kutató számára. Az első ujságlevelek a francia háború híreivel és udvari pletykákkal, a harmincas évek hirlapjai az irodalmi, a negyveneseké a politikai csatákkal, a század második felének tekintélyes organumai értekezésnek beillő cikkeikkel, szépirodalmi napilappal, a nagy nevek és a nagy témák angolos felvonultatásával, a századvég franciás tárcái és a modern riportok - nemzedékek szellem- és ízléstörténete mutatkozik meg ezekben a kötetekben. Az anyag együtt van és a könyvtár - amint Goriupp Alisz ügyes összefoglalásából kiderült - újabb meg újabb ötletekkel iparkodik minél hozzáférhetőbbé és felhasználhatóbbá tenni. A legközelebbi újítás egy megjelenési hely szerinti hirlapkatalógus lesz.