Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 21. szám · / · A Nyugat hírei

Vigregény-pályázat

A Káldor Könyvkiadó 1500.- pengős jutalommal pályázatot hirdet víg regényre. A víg regény nem jelent szatirikus, vagy élces, hanem elsősorban: optimista regényt. Az optimizmus indítóoka nem külső, vagyis nem az, hogy a világon minden a legjobb rendben van, hanem belső, vagyis az emberi természetnek az a képessége, hogy úgyszólván minden helyzetben megtalálja azt, ami az életet elviselhetővé, sőt széppé teszi. A regény terjedelme lehetőleg ne legyen kevesebb 240 nyomtatott oldalnál és lehetőleg ne legyen több 300 oldalnál. A kézirat-benyújtás határideje 1935 február 15. Jól olvasható, gépírással írt kézirat szükséges és mellékelve jeligével ellátott zárt és lehetőleg lepecsételt boríték, mely a szerző pontos címét tartalmazza. A kitűntetett regény az 1935. évi könyvnapon jelenik meg. A bíráló-bizottság elnöke Heltai Jenő.