Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 21. szám · / · FIGYELŐ · / · HALÁSZ GÁBOR: A REGÉNY FELTÁMADÁSA

Joó Tibor: KISEBB BIRÁLATOK

Csillik Bertalan könyve Omar Khajjámról. - Sohasem volt szokatlan a magyar tudományos életben olyan - a tiszta szellemi érdeklődés megbecsülésére hajlamos lelkek számára megható - jelenség, hogy vidéken elszigetelve, a szükséges apparátustól szinte hozzáférhetetlenül elzárva, valaki egy ritka szakkérdés egészen minuciózus részletének áldozza esztendeit, energiáját, szorgalmát és nem utolsó sorban vagyonkáját vagy megfeszített «különmunkával» keresett garasait, mert hiszen a segédeszközök megszerzése és az eredmények publikációja is a kutatót terhelik ezekben az esetekben. Ilyen tiszteletreméltó jelenség Csillik Bertalan munkája is, amelynek nagyságát és kűzdelmes voltát csak elképzelni tudjuk a szerény és szemérmes előszóból. A keleti filológia egy kis kérdését igyekszik tisztázni, de bennünket nem is ez a bizonyára jelentős teljesítmény érdekelhet, hanem a könyv bevezetése, mely olyan szakértelemmel és részletességgel ismerteti Omar Khajjámnak, az izlám középkor emez érdekes és nagyjelentőségű költő-bölcselőjének életét, irodalmi munkásságát, világnézetét, filozófiáját és a mindezzel összefüggő tudományos - filológiai és történelmi - problematikát, aminő szakismerettel és bőséggel nem ismertették még magyar nyelven. Ez a bevezetés valóban hézagpótló teljesítmény. Illusztrációul Omar Khajjám közel száz négysorosát is lefordítja Csillik, s bár fordítása nem vetekszik a Szabó Lőrincével, megvan az az érdeme, hogy nem az angol átültetésből, hanem eredetiből készült s kiegészíti a már eddig is napvilágot látott Magyar Omar Khajjámot.