Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 19. szám

A NYUGAT HÍREI

Fekete Lajosnak a Janus Pannonius Társaság kiadásában még e hó folyamán verseskönyve jelenik meg Vassal és Fóhásszal címen, amely könyvet a Nyugat olvasói kedvezménnyel szerezhetnek be. A kötet bolti ára: 2 P 50 fillér.