Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 19. szám

KASSÁK LAJOS: CSÖNDES KÉTSÉGBEESÉS

Mit üzenjek néked, távoli barátom,
drága jó cimbora, ki mellett ugy herdáltam el életem javát
mint gazdag ember, ha mértéket vesztett italban és nőben
s vénülő fejjel látja csak, milyen boldogtalan volt egész életében.
Merre kiáltsak feléd, hogy válaszolhass gyámoltalan kérdésemre:
szereted-e még a táncot és a lányok szeretik-e még,
ha sulyos tenyereddel ráveregetsz fiatal combjaikra?
Hallgasd csak, itt ülök az ismeretlen ház eresze alatt
és fiatalságunk elszállt álmairól énekelek.
Éjszaka van, a fák porbaejtik sárga lombjukat,
nyoma sincs madárnak, riadtan sirnak az esőverte prücskök
s egy gazdátlan ladik ring a tó közepén.
Hej, hajj! Jó öreg cimborám, mi szépet is üzenhetnék ebben az órában?
Egyedül vagyok, bizony nyomoruságosan egyedül,
keresztbe vetett lábakkal ülök és nézem, ahogy fejem fölött
kihunynak az őszi csillagok.