Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 17-18. szám · / · FIGYELŐ · / · DISPUTA

Balassa József: UTÓHANG AZ EMBER TRAGÉDIÁJA SZEGEDI ELŐADÁSÁHOZ

Az a néhány bíráló megjegyzés, amellyel szóvá teszem a szegedi szabadtéri előadásban néha kellemetlenül feltünt hangsúlyozásmódot, semmit sem akar levonni a rendezés nagyszerűségéből s az előadásnak a nézőre gyakorolt lebilincselő hatásából. De nem hallgathatom el, hogy előadás közben többször bántott a mondat helytelen hangsúlyozása. A magyar nyelvnek egyik finom sajátsága, hogy a mondat egy-egy részének kiemelésével a beszédbeli rövid szünetek helyes elosztásával tudja éreztetni a mondat jelentésének finom árnyalatait. Ha máskép oszlik meg a mondat hangsúlya, vagy máskép helyeződik el a szünet, megváltozik az egész mondat értelme. Nem jegyezhettem fel a helytelen hangsúlyozásnak minden egyes esetét; hisz előadás közben nem lehet jegyezni, s az események menete, a változó képek gazdagsága magával ragadja a figyelmet s a hallott szó kiesik az emlékezetből. De két esetben annyira bántó volt a helytelen hangsúlyozás, hogy még az előadás után is fülembe csengett. A második színben mondja Lucifer: «A tett halála az okoskodás.» Ezt ilyen hangsúlyozással hallottuk: A tett halála az okoskodás, erősen kiemelve a tett szót és elejtve a hangot az okoskodás-on. Ha így hangsúlyozzuk, ez azt jelenti, hogy az okoskodás éppen a tettnek a halála és nem másé. Madách nem ezt akarta mondani, hanem azt, hogy az okoskodás okozza a tett halálát. Tehát a helyes hangsúlyozás az okoskodást emeli ki, és előtte igen rövid szünet van. A kiemelés sem lehet nagyon erős, mert a magyar mondathangsúly csak nagy ellentét kifejezése céljából ad a szónak erős nyomatékot. Tehát a helyes hangsúlyozást így érzékíthetjük: A tett halála az / okoskodás. (A függőleges vonás jelzi a rövid szünetet.)

A másik helytelen hangsúlyozást a görög színben hallottam. A «második a népből» mondja: «Ma reggel óta járom e helyet, S szavazatomra nem akadt vevő.» Ezt a színész így mondta: Mareggel óta járom e helyet... Egy szóba olvasztotta és erősen kiemelte ezt: ma reggel. Ha így mondjuk, ez azt jelenti, hogy az illető ma reggel kezdte kínálni szavazatát, tegnap még nem tette. Pedig azt akarta mondani, hogy ma már kora reggel óta kínálja szavazatát és még mindig nem akadt rá vevő. Tehát a helyes hangsúlyozás ez: Ma / reggel óta járom e helyet...