Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 17-18. szám · / · BABITS MIHÁLY: HÁROM VERS NYÁR ÉS ŐSZ KÖZT

BABITS MIHÁLY: HÁROM VERS NYÁR ÉS ŐSZ KÖZT
ILDIKÓ

A messze kertutakon,
lépcsőkön, terraszokon,
a fűvek tengere közt,
s küntebb, a zöld here közt,
sugaras domb oldalán
és fönn a cseresnyefán,
cseresnyefa tetejében,
homokja selyem ölében
vagy hintán, felleg előtt
meg-megpillantom őt
hol erre, hol arra,
minthogyha lepke volna
amilyen egyszerre annyi
virághoz hű tud lenni,
itt is meg ott is ott van,
el is száll, mégis ottvan,
mert mindig visszajő,
és éppenilyen ő:
mindenfele villog a hajából a pántlika
vagy hátán a piros x
amit a köténye ír;
ez a csöpp domb, ez a kert
kacajával teli telt,
mint zöld lugas, hacsak egy
pöttömke méh beleszáll,
zsongással mind tele már,
hogy még az a búsabb hegy,
hogy még az a némább táj
amit magamban hordok
én sohase boldog,
az is tele
lesz ővele,
s ha behúnyom a szemem,
meglátom őt odabenn,
azon a néma hegyen,
a csüggesztő sötétben,
amint gond és gyülölet
sok mérges völgye felett
szálldos pirosan vagy kéken
hol erre, hol arra,
minthogyha lepke volna,
mint azok a tarkaszin
lepkék odalenn a réten,
ahol a kert tövében
egymásra hajlik a szélben
a zöld here s baltacim.