Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 17-18. szám · / · TÖRÖK SOPHIE: VERSEK 1933

TÖRÖK SOPHIE: VERSEK 1933
I.

Mint halálos kötélen lengő gyermekét
magas aréna kupolája alatt figyeli anyja,
s ékszeres karját s ledér selymeit pajzán ritmussal
ingatja harsogó zene pajzán ütemére,
míg leng a gyermek s drága életét közönnyel
himbálják mélység és magasság émelygő erői,
arcán széles kedv mosolya ráng,
és senki sem látja, hogy vidám ütemre lóbált
karjait, mint zuhanó lapda alá
készíti titkosan a szörnyű pillanatra
s a lengő testre tapadó szemekből
néma rettegés üvölt -
így nézek én is reád.
Mosolygok, s könnyű szavak friss ritmusával
zsongítlak, hogy meg ne ijedj!
s el ne ejtsd kezedből életemet...
Óh, hogy naív mulatóknál naivabb vagy!
s nem rémülsz el szorongó mosolyomtól...
Iszonyú szavakat ejtek, s mint cirkuszi csengőket
rázom nevetve fürtjeimet, míg szivem ijedt
torkomban lüktet, arcodra tapadt rettegő szemekkel
tartom felbillent életünket.
Így takarom rejtve előtted nehéz szavak
értelmét, játszó hangom víg dallamába
takarom fenyegetett életem értelmét.
Te riadtan figyelsz. És fellélekzel!
és visszanevetsz!
És könnyű szóval felelsz a könnyűre...
És nem látod meg segítségért sikoltó szemeimet.