Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 16. szám · / · A Nyugat hírei

BABITS-EST ESZTERGOMBAN.

Augusztus 17-én, az esztergomi hét keretében, Babits Mihály tiszteletére irodalmi ünnepet rendeztek. Glatz Gyula polgármester bevezető beszéde után Török Sophie és Rédey Tivadar tartottak előadást Babits költészetéről, Simonffy Margot Babits-verseket szavalt, Medgyaszay Vilma a költő megzenésített verseit énekelte, Horváth Henrik pedig német Babits-fordításaiból adott elő. Kürschner Lili zongorajátéka után Babits Mihály mondta el egyik esztergomi vonatkozású költeményét. A Fürdő-szálló színháztermét zsúfolásig megtöltő előkelő közönség mindvégig lelkesen ünnepelte a költőt és az előadókat. Az estet nagy társasvacsora követte.