Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 12-13. szám · / · RABINOVSZKY MÁRIUS: AZ ÚJ TÁNC HARMINC ÉVE

RABINOVSZKY MÁRIUS: AZ ÚJ TÁNC HARMINC ÉVE
1930-34

1930 az új tánc számára döntő évet jelent. Az ez évi müncheni tánckongresszuson éli az új tánc első nagy krizisét. tudnunk kell, hogy az új táncmozgalom központi színhelye Németország; a «klasszikus» (maradi) balett központi erődítménye: Páris. Németországot a háború után a többi láz mellett lázba borította az expresszionista tánc is. «A tánci expresszionizmus e patetikus kora az 1930-as tánckongresszuson fütty és gúnytüntetésbe fult.» Ellenben nagy sikere volt e kongresszuson az orosz hatáson megújhodott balett-ellenreformációnak, másrészt az új tánc legújabb posztexpresszionista, fegyelmezett, optimista és dilettantizmus-mentes válfajainak. (Csakhogy a megújhodott régi balett és az új tánc között már nem mindig mutatkoznak oly szögletes ellentétek, mint valamikor az ortodox balett és a mozgásművészeti reform között.)

1932-ben Párisban az újonnan alakult «Archives Internationales de la Danse» - egy svéd mecenás, Rolf de Maré, nagystílű alapítása, mely múzeum, kiállítóhelyiség és propagandacentrum egyben - nagy nemzetközi táncművészeti versenyt rendezett. Párisban, a hagyományhű balett Rómájában. Igaz, az orosz vagy oroszbaojtott balett csoportjai ezen az olimpiászon hiányoztak. A versenyt pedig az ámuló Páris előtt csupa középeurópai, csupa új táncot képviselő csoport nyerte el (mégpedig egytől-egyig nem a patetikus expresszionizmus, hanem a fegyelmezett, dilettantizmus-mentes, kifejezetten tánci együttesek). A hagyományhű balett összes képviselői utolsó helyen végeztek. Az első díj az esseni Kurt Jooss-é lett. Pacifista pantomimje, a «Zöld asztal», tomboló sikert aratott. Az addig csak szűk körben ismert kitünő Joosst és húsztagú csoportját azóta elhalmozták szerződtetésekkel. Másfél év alatt 300-szor ment a «Zöld asztal» Párisban, Newyorkban, Londonban stb. stb., s utóbb Budapesten is.

S ezzel az orosz reformbalett után az új tánc is bevonul Párisba. Amerika már régebben lelkesen befogadta volt a német expresszionista táncot. Anglia is, némi fenntartással. Most, Párison keresztül, az új tánc megerősíti világpozicióját. E hódító út előfeltétele úgylátszik az stb., s utóbb Budapesten is.