Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 12-13. szám

FALU TAMÁS: NYÁRI ESTE

Lehanyatlott a nap lilán,
Estébe fut a délután.
Végére jár kinn a robot,
A fogat is elrobogott.

Kiütköznek a csillagok,
Felszállnak a jó illatok,
Szükmellü kis utcák között
A szekér is hazadöcög.

Sötét akáclombok alatt
Öreg paraszt lassan halad.
Nem ment érte fogat, szekér,
De majd igy is csak hazaér.

A robotos megjött gyalog,
Kutyák most ne ugassatok.
Vagy ha kell, hogy ugassatok,
Ugassátok a fogatot.