Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 12-13. szám · / · ILLYÉS GYULA: HAT VERS

ILLYÉS GYULA: HAT VERS
NEM OLYAN SÜRŰN...

Nem oly sürün, de ládd, tisztábban
futnak már, futnak a szavak.
Nem tülekednek, nem civódnak,
szép sorban ringanak.

Kutattak egykor; vad zavarral
ásták, vájták az aranyat;
boldogok már, ha utjuk ágyát,
nem kavarják fel a sarat.

Átláthatsz azon, amit mondok.
A tündöklő áram alatt
homok és kavics, hogy ha csillog
a víz csillog csak a patak.

Kavics és homok, sár, törött gally,
ez ékesiti utamat,
mert nem a vak föld, fényt reám már
ő szór: az ég, a nap.