Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 10-11. szám

HIBAIGAZÍTÁS

Halász Gábor «A fiatal Széchenyi» című tanulmányának múlt számunkban közölt részletébe értelemzavaró sajtóhiba csúszott be. A 477. oldal 26-27. sorában olvasható «az a hétszáznál több kastély» helyesen így hangzik: «az a kétszáznál több kastély».