Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 9. szám · / · FIGYELŐ · / · KÉPZŐMŰVÉSZET · / · Farkas Zoltán

Farkas Zoltán
Engel Ivánné Kühner Ilse kiállítása

A Mária Valéria-utcai képzőmüvészeti szalónban egy fiatal festőművésznőnk állított ki: Kühner Ilse, akinek nálunk ez az első bemutatkozása. Jó grafikus tehetség, akinek erős érzéke van a színesség iránt is. Rajzaiban és pasztelljeiben készebb, befejezettebb, mint olajfestményeiben. Lágyan, olvadékonyan, érzelmesen vázolja fel megfigyeléseit, melyeket összefoglalóan alakít át. Még nem teljes biztossággal, még nem mindig meggyőző erővel, de őszintén és elmélyedésre törekvő iparkodással. Ez a kiállító olyan fejlődést ígér, melyet érdeklődéssel várhatunk.