Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 9. szám · / · FIGYELŐ · / · KÉPZŐMŰVÉSZET · / · Farkas Zoltán

Farkas Zoltán
A Kut kiállítása

Ez a tárlat, amint azt a tárgymutató is hangoztatja, csak töredékesen mutatja a Képzőművészek Új Társaságának mai összetételét és törekvéseit. Kimaradtak belőle mindazok, akik legutóbb az 1934-esek kiállításán, vagy nemrégiben kollektív kiállításokon szerepeltek. A társulat vezetősége azokat juttatta itt szóhoz, akik eddig a vezető egyéniségek mellett háttérbe szorultak. Így a kiállítás egy kissé vigaszverseny színezetű.

De nem minden vonatkozásában, mert néhány kiállítója megmutatja, hogy kétségtelen jövője van. Elsősorban is a nagyon tehetséges Vilt Tibor, a szobrász, aki nemcsak szobraival, hanem rajzaival is jelentős teljesítményeket adott. A festők közül Barcsay Géza, akinek most első ízben sikerült kifutnia formáját, néhány, eddigi működése felé magasan kiemelkedő festményével.

A többiek, azok a többé-kevésbé fiatalok, akiknek munkásságát Márffy Ödön, az egyesület elnöke találóan nevezi vajudásnak, inkább csak ígéreteket adnak, mint kész eredményeket.