Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 9. szám

ILLYÉS GYULA: HÁZASOK

Felriadtam, kerestelek,
felriadtál karom között,
mily idegen arccal! szemed
mily riadalmat tükrözött?

Honnan jöttél? Mily borzadály
villant rám egy pillanatig?
egy más létből mily vád s talán
átkozódás is már, amig

lassankint ez a gyermeki,
görcsös harag lám ellobog
és kisüt szád körül megint
asszonyi meleg mosolyod -

s fej fej mellett, halálosan
összefonódva, mint nevünk
betüi itt a vánkoson
ujra álomba merülünk.