Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 8. szám

A Nyugat hírei

Illyés Gyula: «Magyarok megmentése» c. cikke már ki volt nyomva, mikor az írónak kezébe került a Berliner Tageblatt április 11-i száma, mely «Deutschtum im Ausland» c. cikkében a birodalmi határokon túl élő németséggel foglalkozik. A cikk keretében térkép is látható, amely a Dunántúlt körülbelül felerészben németlakta területnek tünteti fel. Minden megjegyzés nélkül felhívjuk olvasóink figyelmét a Berliner Tageblatt térképére.