Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 6. szám

A Nyugat hírei

A NYUGAT-BARÁTOK IRODALMI SZALONJÁ-nak előadásai febr. 27-től a következők voltak: Febr. 27-én Márkus László és Nagy Endre beszéltek az Új Thália hivatásáról. Márc. 1-én dr. Beck Salamon tartott előadást «A jogfejlődés útvonala» címen. 3-án Baktay Ervin Kelet és Nyugat világnézeti különbségét elemezte. 6-án Nagy Endre konferált aktuális kérdésekről. 8-án dr. Lajtha László a népdalgyüjtés technikájáról tartott előadást. 10-én Pap Károly szerzői estje. Bevezette Szegi Pál. Szavalt Ascher Oszkár.