Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 6. szám

ERDÉLYI JÓZSEF: DAL A TÜRÖM-FÜRŐL

Hol terem a tűröm-fű?
Hadd menjek el érte,
hadd kössem a szívemre,
szívem mély sebére,
hogy ne fájjon szüntelen,
ne sajogjon érted,
hiszen úgyis oly nehéz,
fájdalmas az élet.

Hol virágzik az a fű?
Hegyen? völgyön? síkon?
Erdőn? mezőn? vagy talán
valahol egy síron? -
Felkeresem azt a sírt,
tudom: megtalálom, -
ott virágzik az a fű,
az én orvosságom...