Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 4. szám

ISMERETLEN MAGYAR KÖLTŐK II. [+] : GÖBL GÁLDI LÁSZLÓ

Az École des Langues Orientales lektora

Születtem 1910-ben Miskolcon. Tanárcsaládból. Iskoláimat részint Erdélyben, részint Aradon végeztem. Budapesten az Eötvös Collegium tagja voltam. Nyelvészeti doktorátussal Párizsba jöttem, ahol jelenleg az École des Langues Orientales magyar lektora vagyok. Verset körülbelül 8-10 éve irok. Fordításaim s tanulmányaim főként erdélyi lapokban (Pásztortűz, Erdélyi Lapok, Vasárnap) és francia folyóiratokban (Revue des Etudes Hongroises) jelentek meg.

(Páris)

 

[+] Az Ismeretlen Magyar Költők első Csoportját lásd a Nyugat február 1-i számában.

 

A SZOMJÚSÁG BALLADÁJA