Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 4. szám · / · ISMERETLEN MAGYAR KÖLTŐK II.

ISMERETLEN MAGYAR KÖLTŐK II. [+] : IFJ. GYÖKÖSSY ENDRE
FÉLÁLOMBAN

Ablakom előtt találkozott az est az éjjel,
puha fekete palást terült fölöttem széjjel.
Őszi illatok hintáztak halkan a levegőn,
aztán szobámba beszálltak kacéran, lebegőn.
Hervadt mirtusz-illat fojtotta könnyesre torkom.
Az Éj dobta rám? Vagy tán' régen magamban hordom?
Jaj, illat-halottat temetek nyár derekán!
Vagy halott illat hullt mint éj dere rám?
Két nagy, furcsa-szürke szemem mintha külön élne,
ittagyott; tünő-tétován kisétált az éjbe.
A csöndre rájegedt dermedt-didergőn az ajkam,
vacogtam csak, pedig sirni, sirni akartam.
Kuszán görbedtek sápadt ujjaim tenyerembe
s megadtam magam az éjnek kényre-kegyelemre.
És jött... vagy Te jöttél? Szemem könnyektől lett nedves
Jó volt... éreztem: egy meleg sziv fölöttem repdes.

Te voltál? Te voltál kedves?

 

[+] Az Ismeretlen Magyar Költők első Csoportját lásd a Nyugat február 1-i számában.