Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 3. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Lilly és Emy Schwartz

Két bécsi lány, fiatalok és kedvesek, néhány évvel ezelőtt megunták az estélysikereket, az udvarlók és a rokonok áhítatos és bizalmaskodó dícséretét, a smokkok vállveregetését és elhatározták, hogy a nyilvánosság elé viszik művészetüket. Zongorájuk felkerült a hangversenyek dobogójára, a színpadok és a kabarék deszkáira és azóta... nos, azóta a Schwartz-nővéreket le se engedték a dobogóról.

Mit tud Lilly és Emy Schwartz? Nemcsak mindent tudnak, ami megtanulható, hanem azonfelül is sok mindent, olyasmit, amitől hideg és meleg fut végig az arcbőrön, jeges borzongást érzünk és forró szédülést, amikor hallgatjuk őket. Ők kérem zongorában és énekben, a billentyűkön való virtuozitásban és dudolásban azt tudják, amit színpadon Elmer Rice, regényben Hamsun és versben Valery tud. Szóval mindent. A billentyűiken és hangjukban ott cseng és bong Bécs minden valceros bája, Párizs kéklő fénye, Newyork ritmusa, a mi alföldi buzatábláink ringása, Havay melankóliája, a végtelen orosz földek szomorúsága, minden, minden...

Emy és Lily Schwartz művészetét nem lehet leírni, csak méltányolni lehet. Ördöngős ujjaik alatt új világ támad fel bennünk, szebb, igazabb világ, melynek eszményiségét az a csipkefinom édes, keserű, fájdalmas vagy ujjongó hangulat adja, amibe hangjuk csendesen beleringat:

Hubermann Bronislav hegedűje, a Tanganyika-tó négereinek zsolozsmás döbbentő hangulata él a dudolásukban, amelynek élményszerű nagyszerűségét fokozza instrumentális virtuózitásuk.

Ne higyjék, hogy ez tulzás... Werfeltől Saltenig egy csomó tekintély írta alá azt, hogy a Schwartz-nővérek a legkülönb művészi jelenségek közé tartoznak, akik még abban is különböznek kollegáiktól, hogy csak igazán művészi szöveget és zenét vesznek fel műsorukba, az olcsó hatású gassenhauerektől irtóznak. Budapesten most a Parisien Grillben lépnek fel, tehát parketten és nem színpadon, mert a színpad ma nem tudja megfizetni őket. Sebaj. Egykor Párizsban Salmon és Aristide Bruant szintén a parkettről indultak el és mégis a világhírbe eveztek be, örülni kell, hogy akad Pesten még szórakozóhely, amely otthont nyujt ennek a két telivér művésznek. Ami külön érdekesség: vasárnap és ünnepnap délutáni ötórai teán a Parisien Grillben Lilly és Emy Schwartz teljes műsorukat előadják. Ilyen sem volt még soha. Ötórai teához világhírű művészek produkcióját szervirozzák - ingyen... Könnyen megjósolható, hogy ezeknek a teáknak komoly sikerük lesz...