Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 3. szám · / · ISMERETELEN MAGYAR KÖLTŐK: DARVAS JÓZSEF

ISMERETELEN MAGYAR KÖLTŐK: DARVAS JÓZSEF
VILÁGOSSÁGOT!

Rázd le magadról
a babonák tömjénes zubbonyát
keresd magad körül
aki éhbérért örök robotra kényszerít
és kalapácshoz kötözi a kezed
aki piszkos sikátorok vámpirjává
teszi a lányod
téged pedig bömbölő ágyuk elé
gázok lila ködeibe küld
hogy asztalán telve maradjon a pezsgős pohár
hogy ágyában föl ne riadjon
a pénzeden vett szerető.
Nézd! én már szabad vagyok
szemem sugarát nem moshatják el
sötét mesék
meztelen tenyérrel cibálom
a tövises tőkét
majd fölmutatom szétmarcangolt kezem