Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 3. szám

ISMERETELEN MAGYAR KÖLTŐK: BARÁT MARGIT

Állástalan tanár

Tanár vagyok, azaz 1920 óta csak tanár voltam. Pesten születtem, éltem és tanítottam egy leánygimnáziumban. Magyart és latint. Most már tíz éve vidéken lakom.

Az «irodalom szakértője»? Azt hiszem, valami ilyesmi voltam, talán inkább szív és hozzáértés, mint csak foglalkozásom szerint. Ez évig tartó hallgatásom okai, ha bele is tartoznának egy életrajzba, mégse mondhatom itt el őket. Egyrészt, mert egy oldalon nem fér el, másrészt azért, mert a fiatalkori gátlások leányai is felnőttek azóta. Az egyik éppen most fogja a kezemet és fülembe súgja véleményét. Csodálatos módon szóról-szóra azt mondja, amit anyja annakidején a versekről. És nekem most is hallgatnom kell reá.

 

VALLOMÁS