Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 2. szám · / · FIGYELŐ · / · HORVÁTH ÁRPÁD: MADÁCH A SZÍNPADON

HORVÁTH ÁRPÁD: MADÁCH A SZÍNPADON
Ötven év margójára
IV.

Akár «Faust»-ot, akár «Az ember tragédiájá»-t vesszük, a «drámai költemény», mint műfajmeghatározás, nagyon keveset mond a színpad számára. Ha elfogadjuk, hogy műfajuk: misztérium (mint minden drámai mű, melynek cselekménye az égben kezdődik s az égben végződik,) nemcsak elméletízű feleletet, hanem a műfajiságból eredő segítséget, másfelől kötelezettséget kapunk a színpad számára.

Segítséget és ösztönzést abban, hogy Madách alap-elgondolását ötven év múltán meg is valósítsa a színpad s mint a misztérium szellemi keretének zárópontját: a mennyországot teljes optikájában visszahozza a színpadra a darab végén, nem rejtve el többé a mű összetartó erőinek egyik leghatalmasabb pillérét.

Kötelezettséget, hogy a misztérium stílusát, emelkedettségét, a verses forma jelentőségének teljes elismerésével s bevallásával építse fel, tehát: az előadást a realisztikus játékstílusnak még a legkisebb maradványaitól is mentesíteni igyekezzék. Ezt a szempontot műfaj és verses forma indokain túl, még parancsolóbb módon követeli a «Tragédia» egész koncepciója: a keretes képek (I., II., III. és XV. szín,) közé foglalt történelmi álomkép-sorozat, amelynek épen álomszerűségét és amelyen épen Ádámnak végigvonuló líráját, a mai színpad szintén nem lenne képes naturális vagy realisztikus stílusigényekkel még csak meg sem közelíteni:

Ádám álma: az emberi sors szimboluma. A történelmi történések szerkezeti nyugvópontját, s oszlopait az egyes képek végén feltörő ádámi eszmélet adja, az emberiségnek saját útja láttán feljajduló lírája, a madáchi géniusznak talán az egész műből legkiragyogóbb leleménye.

Ez a hármas ok: műfaj, forma, koncepció utal sürgetve a mai színpad útirányára: a szimbolikussá stilizált színpad és játékstílus igényére, amely egyedüli lehetséges megmérkőző erő a szellem mai közönyével szemben. Az élő színháznak pedig közönséget kell hódítania a genie számára s a geniet a közvetítés legmaibb formáiban kell kitárnia és ragyogtatnia.