Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 1. szám · / · FIGYELŐ

Schöpflin Aladár: BARCSAY ÁBRAHÁM KÖLTEMÉNYEI
Magyar Irodalmi Ritkaságok. 25. sz.

Két nagyságos elme költői szüleményei címmel adta ki 1789-ben Révai Miklós, a nyelvész, Barcsay Ábrahám verseit, Orczy Lőrincéivel együtt. Azóta többen is tervezték újra kiadásukat, sajtó alá is rendezték, de ismeretlen s mégis könnyen kitalálható okokból egyik terv sem valósult meg. Most a budapesti I. ker. Verbőczy-reálgimnázium nyolcadik osztályának növendékei adták ki tanáruk, Szira Béla felügyelete alatt.

Az erdélyi, piskii születésű Barcsay Ábrahám a testőr-írók sorába tartozik, Bessenyey környezetébe. Őt is magával ragadta a kor gondolkozó és gondolatait leíró szenvedélye. Inkább a kor divatja tette költővé, mint ellenállhatatlan hivatás; nem is akart több lenni, mint műkedvelő. Tipikus XVIII. századi ember, tele kora levegőjéből való gondolatokkal, a ráció tiszteletével, katona létére a háború iránti borzadással, tiszteletre méltó emberséggel s azzal a bőbeszédűséggel, amely kortársait is jellemezte. Verses levelezést folytatott báró Orczy Lőrinccel, báró Radvánszky Jánossal és feleségével, Bessenyeyvel, Ányos Pállal és más írókkal. Versei majdnem mind elmélkedések valami életfilozófiai témáról s egy kiegyenlített gondolkodásmódú, minden szélsőségtől mentes, költőnek kissé józan, derék és művelt magyar ember emlékét őrízték meg. Bőbeszédűsége sokszor elárulja, hogy nehezen tudja magát kifejezni, de néha vannak szép megszólalásai, különösen leíró verseiben, mint mikor például leírja Orczy tokaji szüretjét. Verseiből jól meg lehet ismerni a XVIII. századi magyar uriember attitudejét a világgal szemben, írójukról rokonszenves, okos ember képét adják, akiben tiszta magyar érzés lakik, elméletben, mint vele egykorúak annyian, republikánus, gyakorlatban loyális katonája a királynak. Gondolkodásmódján érdekesen lehet megfigyelni, mennyire «eszmévé finomult» a század felvilágosodása, mire Párizsból eljutott Bécsen át a magyar hazába.

A kis könyv kiadása a tárgyszeretet műve. Szira Béla, akinek köszönhető, nagy gondossággal ellenőrizte a szöveget, jól megírt tájékoztató bevezetést függesztett a versek elé, ma már nehezen érthető célzásaikat, mithológiai és a korra vonatkozó utalásaikat a jegyzetek gondos sorával magyarázza. Egyike ez a diákok által kiadott sorozat legjobban szerkesztett köteteinek.