Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 24. szám

A NYUGAT HÍREI

A NYUGAT-BARÁTOK IRODALMI SZALONJÁ-nak nov. 28-tól dec. 12-ig tartott előadásai a következők voltak: Nov. 28-án Nagy Endre konferánsza a modern építészetről. Nov. 30-án: Dr. Kulcsár István előadása a tömeg indulati életéről. Dec. 2-án II. Babits-Est. A Fodor-Zeneiskola kamara szavalókórusa és Ascher Oszkár közreműködésével; Schöpflin Aladár előadása az új Babits-regényről. Dec. 5-én Tersánszky J. Jenő Kakuk Marciról és Nagy Endre a fiatal Miklós Andorról beszélt. Dec. 7-én Székely Béla az elvált szülők gyermekéről tartott előadást. Dec. 9-én III. Babits-Est. Karinthy Frigyes előadása az "Elza pilótá“-ról; Medgyaszay Vilma Kósa György zongorakíséretével Babits-verseket énekelt, Vadász Ily Babits-verseket szavalt. Dec. 12-én Illyés Gyula és József Attila verseikből olvastak fel; Nagy Endre a költészet szerepéről beszélt az elmechanizált társadalomban.

Az ÚJ ÍRÓK sorozatának legújabb kötete, Sárközy György Szilveszter című novellagyüjteménye most jelent meg. Ára 70 fillér. Kapható a Nyugat kiadóhivatalában.

Ruszkabányai Elemér december hó elején megjelenő "Élt 37 évet“ című regénye előfizethető a Nyugat kiadóhivatalában. Ára 2 pengő.

HIBAIGAZÍTÁS. A Nyugat dec. 1-i számában közölt Hajnal Anna versek egyikében kicsérélődött nyomdahiba folytán két sor.

A "Várlak, várlak hű barát“ című vers 3. szakaszának első két sora így hangzik:

Teljességem kinek kell
senkisem felel szívemnek.