Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 24. szám

ERDÉLYI JÓZSEF: KÖSZÖNTŐ

Babits Mihálynak

Verssel köszönti kicsi a nagyot,
királyt a jobbágy, göröngy a napot,
dallal köszönti, mint Tégedet én
második fél százéved küszöbén.

Köszöntővel köszöntlek Tégedet.
kivánok Néked hosszú életet,
egészséget, erőt, sok dalt, mesét, -
kivánom, hogy mint hű szerelmesét,

úgy szeressen e kis magyar s a nagy
embervilág, melynek királya vagy,
koronázatlan, töviskoronás
költőkirálya, új Jerémiás...

Félszázévedhez nemcsak más felet:
kívánok harcos, győztes életet,
s békét melyben messzehangzik a dal,
halál ellen a legszebb harci zaj,

mely ágyuk és gépfegyverek között
nem hallgatott el gúnyolt, üldözött
lantodon... Mint szebb jövő zálogát
hordoztuk száz halálos vészen át

verseidet mi, halál fiai
és eltörpültek a harc nagyjai,
császár, király, minden bajkeverők
a béke zengő nagysága előtt.

Feléd nyujtottam én is kezemet
a mélységből s Te láttál engemet
s szóltál: mester lehet még az inas...
Mester, előtted sosem leszek az.

Verssel köszönti kicsi a nagyot,
királyt a jobbágy, göröngy a napot,
dallal köszönti mint Tégedet én,
második fél százéved küszöbén.