Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 22. szám

A NYUGAT HÍREI

A NYUGAT-BARÁTOK IRODALMI SZALONJÁ-nak október 26-tól november 11-ig tartott előadásai - Nagy Endre vezetésével - a következők voltak: Október 26-án dr. Totis Béla előadása "A szatir“ címen, utána dr. Mező Ferenc felolvasása a sportolimpiászokról. Október 28-án Nagy Lajos szerzői estje Ascher Oszkár közreműködésével. Október 31-én Nagy Endre előadása Romeo és Juliáról. November 2-án dr. Rapaport Samu és dr. Fodor Pál vitája az orvostudomány szellemi válságáról. November 4-én Kosztolányi Dezső felolvasása Charles Lamb-ról (Szenes Erzsi szavalatával). November 7-én dr. Rapaport és dr. Fodor vitájának folytatása. (Hozzászólók: dr. Kulcsár István, dr. Földes Lajos, dr. Rusznyák István, dr. Kún Miklós, dr. Vas Ernő, Vitavezető: Székely Béla.) November 9-én Nagy Endre előadása a Herman és Dorotheá-ról. November 11-én Kosztolányi Dezső szerzői estje Nagy Lajos bevezetésével és Ascher Oszkár közreműködésével. Kosztolányi a Nyugat nov. 16.-i számában megjelent új versét olvasta fel.

Nagy Lajos: Három város (szociografiák) című könyve most jelent meg a Kosmos kiadásában. Megrendelhető a Nyugat-nál. Ára 1 P.

HELYREIGAZÍTÁS. A Nyugat nov. 1.-i számában Gulyás Pál "Most alszanak“ c. verse helyesen így végződik:

Az álomléptü leányok.

Ugyane számban ugyane szerző "Meggyfabot“ c. verséről lemaradtak a befejező sorok:

Indulj, fácska,
előre-hátra!
Forogj-pörögj!
Kerüld meg börtönöd!
Kerek ez a föld, kerek,
nőjjön hosszú gyökered!