Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 20. szám · / · FIGYELŐ

Lapszemle

Kis hibák, amilyeneket a középiskolai tanár vastagon aláhúz vörös ceruzájával s amilyenekből ha kettő-három fordul elő egy dolgozatban, az osztályzat aligha lehet jobb 3/4-nél:

"Szeretnőnk Vértes figyelmét valamire felhívni." (Korunk, kritika Vértes Fülöp József egy novellájáról.)

"A maguk eredetiségükben való feltárására." (Korunk, kritika Kodolányi János novelláskönyvéről.)

"...a lázadásra kelt peleponnesosi hölgyek..." (Álláspont, kritika a Lisystratáról.) (Vagy talán: Lisystratta?)

*

Tökéletes hasonlat. - "Balzac olyan gyertya, amelyet nem két végén, hanem egyszerre száz végén gyújtottak meg." - Budapesti Hirlap. A Balzac és az idegen asszony c. cikkből (Ismert, jó író tollából.)

*

Amikor a hasonlat sántít (Budapesti Szemle, Irányzatosság és irodalom):

"Vannak a két főtípust (l'art pour l'art művészek és irányzatos írók) áthidalók, akiknél az irányzatosság vagy tendenciátlanság egymást váltogatja, mint rideg tél a gyümölcsös őszt."

Vagy:

"Mint ahogy a hangzók közt is vannak magánhangzók és mássalhangzók, az írók temperamentuma is kétféle."