Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 19. szám

A NYUGAT HÍREI

Fenyő Miksa "Hitler“ c. tanulmányának második részét következő számunkban fogjuk közölni; ugyancsak az okt. 16-iki számban folytatja Babits Mihály "Könyvről Könyvre“ c. rovatát.

Kassák Lajos: "A telep“ c. regénye (260 oldal) október közepén jelenik meg. A kötet bolti ára 2 P 90 f - ezzel szemben a Nyugat előfizetői számára a szerző 2 pengő árban előfizetési kedvezményt ad. Vidéki rendelésnél 20 fillér portóköltség-többlet. Megrendelhető az összeg előzetes beküldésével Kassák Lajosnál (VI., Bulcsu-utca 19, II. 7).